Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темы



Контакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археалогія жалезнага веку - Страница 1 Первобытное общество

Archaeologica



Albaruthenica


Археалогія жалезнага веку - Страница 1 Первобытное общество

2008



Мінск



Выдавец І. П. Логвінаў 2008



УДК 902/904(476)(082) ББК 63.4 (4Беи)я43 А 43



Укладальнікі:



М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч



A 43 Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. IV (Вып. 4) / уклад. М. А. Плавінскі, B. M. Сідаровіч. - Мінск: І. П. Логвінаў, 2008. - 166 с



Чацвёрты выпуск Acta archaeologica Albaruthenica прысвечаны праблемам археалогіі жалезнага веку і эпохі сярэднявечча. У зборніку змешчаны працы беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх даследчыкаў, у якіх разглядаюцца пытанні гісторыі матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва тэрыторыі Беларусі і сумежных рэгіёнаў.



Зборнік разлічаны на археолагаў, музейных супрацоўнікаў, студэнтаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца археалогіяй і гісторыяй Беларусі.



У афармленні вокладкі выкарыстаны малюнак чарапахападобнай фібулы з пахавання 1 кургана К140А/ могільніка Кауп. Малюнак УІ. Кулакова.



УДК 902/904(476X082) ББК 63.4 (4Беи)я43



© Плавінскі М. А., Сідаровіч В. М., укладанне, 2008



Плавінскі Мікалай Аляксандравіч



Вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі



(Мінск, Беларусь) галоўны рэдактар



Сідаровіч Віталь Міхайлавіч



Загадчык вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, Беларусь) намеснік галоўнага рэдактара



Белявец Вадзім Георгіевіч



Малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)



Караткевіч Барыс Сяргеевіч



К. г.н., старшы навуковы супрацоўнік Аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа (Санкт-Пецярбург, Расія)



Кошман Вадзім Іванавіч



К. г.н., навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)



Мяцельскі Андрэй Анатольевіч



К. г.н., старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)



Сяргеева Марына Сяргееўна



К. г.н., старшы навуковы супрацоўнікЦэнтра археалогіі КіеваІнстытута археалогіі



НАН Украіны (Кіеў, Украіна)



Рэцэнзенты:



Бялецкі Сяргей Васільевіч



Д. г.н., прафесар, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела славяна-фінскай археалогіі Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры РАН (Расія, Санкт-Пецярбург)



Зоцэнка Уладзімір Мікалаевіч



К. г.н., начальнік Падольскай археалагічнай экспедыцыі Інстытута археалогіі НАН Украіны (Кіеў, Украіна)



Штыхаў Георгій Васільевіч



Д. г.н., галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)



ЗМЕСТ



АРХЕАЛОПЯ ЖАЛЕЗНАГА ВЕКУ

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •