Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 93

Экспазщыя етворана у 1959 г., рээкспазщьй — у наступныя гады: 1964 г.. 1976 г., 1987 г. 27.01.2000 г. /Пдсюм гарадск1м выканаучым камоэ-там было прынята рашэнне аб аб'яднашп з 01.02.2000 г. мастацкай галерэ! «Ладэя» з jli. rcKiM краязиаучым музеем у Ai/tcKi псторыка-масгацк! музей.

25

Адноулены 31.10.1952 г. паводлс ли гаду Л« 130 як Слошмсм раённы краязнаучы музей.

26

Л.41.01.191Э г. алкрмты (як губернгкі) Маїі'їсускі гістарьічньї музеи Падчас Вялікай Айчыниай наймы разрабаваиы. Адноулены 23.07.1946 і наводле рашання № 927 Магілсускага аблвыканкома.

27

22.12.1996 г. музею ирысвосна 1мя народиага мастака Рзсмуб.'пю Беларусь П. В. Маслешкава.

28

30.01.1992 г. прммята рашэнне № 21-16 Клічаускага райвыканкома аб змене тзматьїкі.

29

Створана аб’яднанне паводле рашэння Ms 12 ад 29.02.1988 г. выканкома Мшскага абласнога Савета.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru