Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1

ВЯМКАЕ КНЯСТВА Л1ТОУСКАЕЭНЦЫКЛАПЕЛЫЯ У ДВУХ ТАМАХ 2-е выданнеРэдаицыйная каяепя:Навуковыя кансультанты:Я. К.Аншчанка, Т. Баранаускас, А. В.Белы,
Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1

УДК 94(47б)«12/17»(031) ББК 63.3(4Бел)я2 В 99Выпуск выдання ажыццёулены па заказу і пры фінансавай падтрымцы Міністерства iнфapмaцыi Рзспублікі БеларусьМастак З. З.ГерасімовічУ кнізе выкарыстаны фотаздьімкі Ю. В.Бажэнава, І. І.Гардзіевіч, З. З.Герасімовіча,А. П.Дрыбаса, І. М.Духана, Л. У.Калядзінскага, А. В.Клешчука, А. М.Кушнярзвіча, М. П.Мельнікава, В. С.Пазднякова, С. М.Пльїткевіча, К. К.Шастоускага, малюнкі гербау М. П.Капрана, А. Леучыка, а таксама геральдычныя матэрыялы А. К.Цітова® Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся Броукі», 2006 ® Афармленне. З. З.Герасімовіч, 2006 ® Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі», 2007 ® Афармленне. З. З.Герасімовіч, 2007 ISBN 978-985-11-0394-8 (т. 2)  ®  Геаграфічная  аснова. Дзяржауны камітзтISBN 978-985-11-0392-4  па  маёмасф  Рзспублікі Беларусь, 2007


Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1Вялікае Княства Літоўскае T2 Страница - 1

Асноуныя скарачэнж


 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru