Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 11 Первобытное общество

-

6

2

Скребки

9

15

19

37

56

На пластинах кінцеві

3

9

16

На відідепах кінцеві

4

2

3

14

17

А

!

1.

3

6

8

8

15

Округл:

-

4

8

3

4

З прямим кутом

2

--

З ретушшю по периметру

3

4

РІЗЦІ

19

38

34

38

18

На відшепах

18

35

31

30

13

На пластинах кутові

I

2

3

7

4

На пластинах бокові

1

1

1

На пластинах сер едини і

¦—

Пластини з ретушшю та вйі'мкамй

22

67

44

124

162

Відіцепн з ретушшю Та витками

3

11

26

19

7

Сокири

4

Сколи різцеві

4

25

6

18

6

Всього кременю

954

1454

1384

5315

707

Кож наявність в наборі знарядь архаічного гравето'ідного вістря, за-гальний макролітйзм комплексу тощо.

Отже, характеры риси крем’яних вйробів нижнього шару стоянки Вишенне 1 такі: 1. Нуклеуси для пластин, лише олівцеподібні та піра-мідальні (50% кожний тип). Для одержания відідепів служили аморф-ш ядрища (близько 30% загальноі кількості нуклеусів). Індекс пла-стйнчастості комплексу — 14,7%. 2. Знаряддя представлені кукрек-ськими типами. Інокультурні вплйвй відсутні. 3. В мІкронаборі домі-нують вкладйші кукрекського типу, вони складають 12,5% знарядь. Мікропластйн зі скошенйм кінцем небагато ¦— 2,7% знарядь. 6 ма-снвна пластина з навскіс зрізаннм кінцем. Мікролітй з прйтупленйм краем арха'ічнйх форм складають 2,7% знарядь. 4. Різці переважають над скребками. 5. Скребки вйготовлені виключно на відгцепах або сколах. Скребки на ножеподібнйх пластинах відсутні. 6. Заготовками для різців служили лише масйвні відшепй та уламки кременю. 7. Пла-стини з вйі'мкамй морфологічно відрізняюгься від гірськокрнмськйх анкошів, 8. Наявні рублячі знаряддя — сокири (5,5% знарядь комплексу) .

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru