Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 9 Первобытное общество

Нуклеуси для пластин (6 екз.) — одноплоіцйнні, з яких три типово олівцеподібні (рис. 1, 18, 19) та три близьких до них, пірамідальнйх з негативами сколотих пластин з одного чи двох боків (рис. 1, 17). Ще три аморфних нуклеуси служили для здобуття відшепів.

У мікролітйчннй ансамбль входять граветоподібне вістря з рету-шованим одним краем (рис. 1, 5), уламок трикутника з ретушшю по одному краю та основі (рис. 1, 4), уламок пластинки з притупленим краем (рис. 1, 5), дві типово кукрекські мікропластйнкй зі скошеним та масивна з навскіс зрізанймй кінцямй (рис. 1, 9). Сероею з дев’яти вйробів представленІ вкладйші кукрекського типу (рис. 1, 1—3, 6, 7), вйготовлені на широких та масивних пластинах. Середня ширина! х дорівнюе 15,7 мм. Всі скребки та різці виготовлено на відіцепах та уламках кременю. Серед скребків (9) домінують кіндеві (рис. 1, И, 12) (4), підокруглі (3), округлых немае. Дікаві два скребки, які мають по два ретушованих крао, що утворюють прямий кут. Різці (19) пере-важають над скребками. Вони типово кукрекськІ, часто мають по килька робочих кромок з двома, трьома або чотирма різцевймй сколами (рис. 1, 10, 13—15). Техніка оформления різцевого сколу різна. До-мінують різці з робочим краем, утвореним ретушшю та різдевйм сколом (рис. 1, 13, 15), менше з різцевйм сколом, знятим з природньо! площадки (рис. 1, 10) або з попереднього різцевого сколу. Різець на ножеподібній пластнні лише один — кутовий.

Привертають увагу І вперще знайдені на кукрекських пам’ятках чотири сокири, вйготовлені на масивних сколах за допомогою круто! ретуші по краях. Робочі леза підправлені похилою ретушшю на спйнці (рис. 1, 16). Функцію вйробів як рублячих знарядь визначила Г. В. Сапожникова 1. На стоянці трапилися також пластини та від-іцепй з ретушшю та витками, відбійнйкй, ретушери тощо. Вйробіэ з кісткй неб агате. наконечник а одним пазом, для вкладйшів та два ретушери.

Належність комплексу нижнього шару стоянки Вишенне 1 до кукрекських пам’яток безсумнівна, йому прйтаманні всі! х риси: ви-
To

F  *
Рис. 1. Вишенне 1 (нйжній шар). Крем’янйй Інвентар(1-Щ.

Сокорозвинута техніка сколювання мікропластйн, що базуеться на олівцеподібному нуклеусі, кукрекські вкладйші, різді, скребки на від-щепах і т, д. Але дей комплекс не мае повнйх аналогій з жодною з кукрекських стоянок. Він належить до раннього мезоліту, що під-тверджуеться перекриттям нижнього кукрекського шару шаром, ана-логічнйм або дещо більш розвиненим, ніж комплекс стоянки Кукрек, загальновизнане датування якого — середина — друга доловит мезолпу^. "На ранньомезолітйчнйй вік нижнього шару вказують та-

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru