Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 76 Первобытное общество

Одна з яких прикрашена на краях шишечками-виступами  (рис. 2,1,13). В ямі 4 тра-

Пилися уламки фарбованоі керамікй, де лискована чорна  поверхня контрастуе з чер

Вонный смугами (рис. 2, 18). Тйпові й жіночі глйняні фігуркй (рис. 2, 8—12, 19), які виявили в ямах 1, 4, 5 і в культурному шар!. Привертають увагу фігурка чорного

Рис. 1. Загальний план робіт 1977—78 рр.

I — сйтуаційнйй план; II — план та розріз ранньо-тршіільськоі' землянки:

1 — черняхівське поховання з трупосиаленням; 2 — черняхівське поховання з трупопокладен-нями; 3 ~ ранньотрйпільські ями І землянка; 4 — гумус; 5 — чорнозем (культурнкй шар); 6 — передматериковий коричнюватий суглинок; 7 — попел о-ву глисте заповнения землянки;

8 — жовта материкова глина; 9 — сучаснІ будівлі.

Рис, 2. РанньотрйпідьськІ знахідкй:

1, 5—7, 13, 15, 16, 18, 20, 23—29 — уламкн глиняного посуду; 2—4, 21, 22 — кістяні та рогові вироби; 8—12, 19 — фрагменты глиняних статуеток; 14, 17 — крем’яні нуклеус та скребок.

Кольору, вкрита прорізнймй лініямй, заповненими білою пастою із ями 4 (рис. 2,5), і статуетка з явними відбйткамй на нІй зерна (рис. 2, 12), які, згідно зі спостережен-ням С. М. Бібікова 55, замішувалн в тісто з ритуальною метою,

Трапилися і знаряддя із кісткй та рогу (рис. 2, 2, 3, 4, 21, 22).

Виявлено і чйсленні знахідкй із каменю — кремневий нуклеус, скребло (рис. 2, 14, 17), відіцеіш, камені для розтирання, відбійнйкн та шліфована долотоподібна сокира. Прямі аналои! відомі в матеріалах Луки-Врублевецько!55 та ін.

РанньотрйпІльськІ нашарування пов’язані з численними знахідкамй кісток тва-рин: велико! рогато! худоби, оленя, кабана, коня.

Таким чином, новим порівняно з розкопками попередніх років в с. Данилова Балка е виявлення землянки і характерних цилшдричних ям з підмазаннм зеленува-тою глиною дном. Незважаючи на те що житло повністю не розкрите, все ж очевидна його подІбність до деяких будов із ПоднІстров’я та Молдавіі, опубліковаййх Т. С. Пассек 56.

Відокремленість поселения в с. Данилова Балка, яка проявилася у відсутності вйробів із каменю, новими розкопками не підтвердйлась 57. Одержан! нові зразки посуду, його орнаментація і типи глиняних статуеток разом з Іншймй факторами під-тверджують віднесення поселения до етапу А, за класйфікаціею Т. С. Пассек58. Мож-ливо, воно характеризуе пізні стад!! дього етапу розвитку ранньотрйпільськоі культура.

Э. А. сымонович

Раннетрипольское поселение в с. Данилова Балка на Кировоградщине

Резюме

При возобновлении в 1977—1978 гг. работ в Побужье, в с. Данилова Балка Ульяновского р-на Кировоградской обл. вскрыты остатки землянки, пять характерных хозяйственных ям, обнаружена керамика и другие предметы, дополняющие представление об этом раннетрипольском поселении (по Т. С. Пассек — этапа А). 59 60 55 56 57 58

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru