Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 10

В мезолітичну епоху з’являються великі знаряддя для обробки дерева — кремінні сокири й тесла. Відомі два типи сокир: так зване транше й сокира-різак. Транше виготовлялися з уламків кременю, що вже мали одну гостру грань (вона ставала робочим краєм — лезом); бічні грані трохи обколювалися, щоб зручніше було вставляти сокиру в кістяну муфту. В сокир-різаків, виготовлюваних у техніці двобічної обробки, лезо формувалося за допомогою одного чи кількох бічних сколів. Крім цих знарядь, що носять загальну назву макролітів (від «мак-ро» — великий), відомі також кайлопо-дібні піки, теж виконані в техніці двобічного обколювання.

Надзвичайно важливим досягненням висвітлюваної епохи є винайдення лука і стріли — першої «механічної» зброї дистанційної дії. Населення мезоліту збагатилося одним із головних засобів праці, за допомогою якого забезпечувало себе постійними запасами їжі. Мисливство було провідною галуззю господарства. Лук і стріли застосовувалися при облавному та індивідуальному полюванні. На


Волині й Прикарпатті забивали головним чином північних оленів, а в степовій

Зоні — биків-турів, диких коней та інших великих рухливих тварин.

Із появою лука й масовим винищенням дичини кількість останньої швидко зменшувалася, особливо на відособлених територіях (наприклад, у-Криму). Вважається, що за таких умов могла виникнути криза мисливського господарства, котра зумовила посилення ролі збиральництва (плодів дикорослих рослин, молюсків), а таколч спонукала до приручення диких тварин (першим був приручений собака). На Півночі сучасної України розвивалося рибальство, і в тому числі зимове підлідне, з використанням човнів, сіток, кістяних гарпунів і гачків.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ


Поселення та могильники південної мезолітичної області. Ця область охоплювала Північне Причорномор’я, Крим, Надазов’я, Донбас, а також Нижнє та частково Середнє Подніпров’я. Характерними рисами матеріальної культури тодішнього населення згаданих територій є цілковита відсутність макролітич-них знарядь, високий розвиток мікро-літичної техніки, широке використання мікролітів геометричних форм — сегментів, трапецій тощо. Останні мають середньовисокі або видовжені пропорції, чим відрізняються від типологічно таких самих, але переважно високих виробів північніших районів.

Входячи до однієї області, пам’ятки окремих регіонів мають разом із тим пеніїі локальні особливості. Найбільш діагностичними ознаками цих особливостей вважаються типи наконечників стріл, а також мікролітичних трапецій, сегментів, косих вістрів тощо. В межах південної області за такими ознаками виділяються чотири культури: гірсько-кримська, рогалицька, гребениківська та кукрецька, а також дві невеликі, однак генетично відособлені групи пам’яток типу Сюрень 2 та Білолісся. Гір-ськокримська й рогалицька культури розвивалися протягом усієї мезолітичної епохи, грсбениківську й кукрецьку відносять до пізнього, а Сюрень 2 і Білолісся — до раннього мезоліту.

Нуклеус та знаряддя праці з кремінних відщепів, кістки й рогу мезолітичного часу. Крим (за Ю. Г. Колосовим); реконструкція вигляду складених знарядь озброєння й полювання (реконстр. та рис. П. Л. Корнієнка за матеріалами публікацій)

Важливим досягненням вітчизняної археологічної науки є дослідження в повоєнні роки на Півдні України масових мезолітичних могильників волосько-василівського типу, відкритих у Дніпровському Надпоріжжі (в тому числі біля сіл Волоське, Василівка, Чаплі), а також у двох печерах Криму — Мурзак-Коба й Фатьма-Коба. В цих могильниках переважають скорчені трупопокладення в позі поклоніння (з руками, складеними перед обличчям). Похованих нерідко посипали червоною вохрою (символ вогню, крові й тепла). Супровідних речей небагато — черепашки, дрібні крем’яні знаряддя. В кістках деяких скелетів виявлені вістря стріл, а в одній із могил знайдено кістяний наконечник списа з крем’яними вкладишами.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru