Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 5

Рами й виконані художниками М. М. /селевим та П. Л. Корнієнком, чорно-білі фотографії й кольорові слайди виготовлені в основному Г. І. Лисенком і М. Ш. Пет-ковським.

ПЕРЕДМОВА


В кінці кн. 2 вміщені додаткові матеріали, зокрема словник уживаних у тексті спеціальних термінів.

1. ПАЛЕОЛІТ. ЗАЛЮДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

За найновішими даними, людина з’явилася на Землі понад 2 млн років чому. Надзвичайно важливу роль у з’ясуванні цієї дати відіграли розкопки 60— К0-х років нинішнього століття в Південно-Східній і Східній Африці, проведені, зокрема, доктором Л. Лікі та його послідовниками в Олдувайській ущелині (Танзанія). На основі їхніх досліджень було переглянуто ряд усталених положень теорії антропогенезу. Тепер уважається: безпосередніми предками сучасної лю-

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Дини були мавпи, що стояли на порозі олюднення,— австралопітеки Південної та Південно-Східної Африки. В цьому ж регіоні виникла й перша розумна істота — Ногпо БабіНв (людина вміла), з діяльністю якої пов’язуються найдавніші знаряддя праці у вигляді оббитих гальок (чопери й чопінги). Дещо пізніше сформувалися інші типи людини — Ношо егесіш (пітекантропи, синантропи), котрі розселилися вже й у південній частині Азії та Європи. Всіх їх разом називають архантропами. Близько 150 тис. років тому виник неандертальський (палео-антроп), а 40—35 тис. років тому —

Кремінні знаряддя праці палеоантропа (ранній палеоліт):

ПЕРВІСНА ДОБА/ — уявний вигляд палеоантропа (за 3. Буріаиом); 2 — первісна техніка обробки кременю (оббивка); 3 — способи використання чопера та рубила; 4—б—тилові знаряддя праці шельської й мустьєрськоТ епох: чопери, дископодібні нуклеуси, ручні рубиль-ця, гостроконечники, скребла, вістря рогатин, ножі (за В. М. Гладилі ним). Стоянка Королеве в Закарпатті (рис. П. Л. Корнієнка)

Із

Сучасний тип — людина розумна (неоантроп).

На думку вчених, розселення первісної людини в межах Східної Європи, зокрема України, відбувалося головним чином через західні райони Малої Азії й Балкани. Розпочавшись близько мільйона років тому, цей тривалий, дискретний процес освоєння нових територій продовжувався й на пізніших етапах кам’яного віку.

Кісткові рештки архантропів в Україні поки що не виявлені, але відомі сліди їх існування у вигляді стійбищ, які належать до ашельської епохи раннього палеоліту 1.

Палеолітичні пам’ятки України вивчаються вже понад 100 років. У 1873 р. Ф. 1. Камінський відкрив біля с. Гінці на Полтавщині першу відому на той час в усій Східній Європі пізньопалео-літичну стоянку. Значний внесок у дослідження палеоліту України зробили в дореволюційні часи і в період між світовими війнами К. С. Мереж-ківський, В. В. Хвойка, Г. А. Бонч-Осмоловський, П. П. Єфименко, М. Я. Рудинський, П. Й. Борис-ковський, С. М. Бібіков та ін. їхню справу продовжують сучасні українські науковці О. Г. Черниці, Ю. Г. Колосов, В. М. Гладилін, М. І. Гладких, С. В. Смирнов, В. Н. Станко, О. О. Кротова та ін.

Ашельська епоха (від появи людини до 150 тис. років тому). В межах України пам’ятки ашельської епохи відкриті поблизу сіл Лука-Врублівецька й Бабин на Дністрі, під Житомиром та в Закарпатті — біля сіл Королеве, Рокосове та ін. Окремі ашельські крем’яні знаряддя виявлені в Донбасі неподалік від м. Амвро-сіївка на р. Кринка та м. Ізюм на Сівер-ському Дінці.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru