Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Давня історія Украіни - Страница 9

Найпоширенішим видом палеолітичного образотворчого мистецтва були вже згадувані жіночі статуетки, відкриті на багатьох стоянках пізнього палеоліту Східної Європи (Костенки, Гагаріно, Авдєєво та ін.). Особливе місце з-поміж них посідають фігурки зі стоянки Мізин. Зроблені з бивня мамонта, вони передають дуже стилізований — навіть з елементами абстракції — жіночий образ.

Зображення на кістках тварин у межах України виявлені також на стоянках Кирилівська (в Києві) та Молодова V (кирилівська знахідка являє собою фрагмент бивня молодого мамонта, на якому вирізьблені голова птаха й, можливо, черепаха).

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ


Крім образотворчого мистецтва, в пізньопалео-літичний час набули певного розвитку й інші види

Мистецтва — музика, обрядовий танок тощо. Це засвідчено знахідками кістяних флейт (Молодова V), жіночих статуеток у позі танцю (Гагаріно) та ін. С. М. Бібіков уважав, шо відкриті в Мізині кістки мамонта, розписані червоною фарбою, становили разом із кістяними молоткоподібними виробами ансамбль ударних музичних інструментів.

З огляду на все сказане можна зробити висновок: у палеолітичну епоху людина досягла відносно високого рівня матеріальної й духовно'і культури. Це стало основою для дальшого поступального суспільно-економічного та культурного розвитку тодішньо'і людності.

2. МЕЗОЛІТ — З, ОБА МІКРОЛІТІВ, ЛУКА І СТРІЛ

Близько 10—11 тис. років тому палеоліт змінився мезолітом. Тоді в природі Європи сталися значні зміни: остаточно зникли льодовики і встановилася сучасна геологічна епоха — голоцен. Сформувалася нинішня гідрографічна мережа, поширилися голоценові флора й фауна (холодолюбні ж тварини пізнього палеоліту зникали). Серед великих тварин, на яких полювала людина мезолітичної доби, були благородний олень, зубр, кабан, дикий кінь.

У період між двома світовими в. йнами мезолітичні старожитності України досліджували М. В. Воєводський, Д. О. Крайнов, С. М. Бібіков, М. Я. Рудинський, І. Ф. Левицький та ін. В останні десятиріччя цією тематикою займалися та займаються О. П. Черниш, О. О. Формозов, Д. Я. Телегін, В. М. Станко, І. Г. Мацкевий, Л. Л. Залізняк та ін. На сьогодні в межах нашої країни відомо близько 600 стоянок та інших пам’яток мезоліту, зокрема кілька могильників.

За стратиграфічними спостереженнями та даними радіокарбонного датування мезоліт України поділяється на два періоди: ранній і пізній (перший тривав у IX—VIII, другий — у VII— VI/V тис. до н. е.); за матеріальним комплексом пам’ятки цієї епохи діляться на дві великі області або зони — південну, де вживалися виключно мікро-літичні знаряддя, та північну, де були поширені мікро-макролітичні вироби.

Мезоліт характеризується дальшим розвитком техніки обробки кременю. В цей час люди навчилися виготовляти мікролітичні (від «мікро» — малий) пластини завтовшки близько 1 мм. Вони призначалися для так званих вклади-шевих знарядь, які набули тоді особливого поширення. Основа цих знарядь, різних за своїми функціями, вирізалася з кістки або дерева, а в пази вставлялися крем’яні мікроліти. Найранішою їхньою формою були так звані тупоспинні пластинки та вістря. У мікролітичній техніці виконувалися наконечники списів, стріл, гарпунів, ножі. За наконечники стріл правили також пластини зі скошеним кінцем (косі вістря). Крім того, в мезоліті виникає серія вкладишів геометричної форми — трапеції, сегменти, трикутники, ромби тощо. Вкладиші в пазах гарпунів закріплювалися смолистою речовиною. Таким чином мисливці одержували дуже ефективні вістря (наконечники) — тонкі, легкі й гострі. Із високих

ПЕРВІСНА ДОБА


Кремінна індустрія мезолітичного часу:

І — реконструкція техніки й етапів обробки кремінної заготовки; деякі види кремінних знарядь праці: 2 — вкладишеві мікроліти та вістря стріл; 3—4 — проколки, різці, скребла (реконстр. та рис. П. Л. Корнієнка)


Трапецій виготовляли наконечники стріл, із цілих пластин — так звані свідерські наконечники.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru