Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Гетьманська Україна - Страница 1Україна крізь віки

О. І.Гуржій, Т. В.Чухліб

ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА

Т

Том 8

А ЗдндаЬнІнЖ Юіч

Альтернативи

Київ - 1999

Національна академія наук України Інститут історії України НАН України

Творчий задум та загальна редакція академіка Національної академії наук України В. А.Смолія


Автори:

Гуржій

Олександр

Іванович

І

V-3TJ

Лі

Чухліб

Тарас

Васильович


О. І.Гуржій -

Вступ, розділи I-IV, висновки (спільно з Т. В Чухлібом); Т. В.Чухліб - розділ V, висновки (спільно з О. І.Гуржієм). Гетьманська Україна - К.,

Видавничий дім "Альтернативи", 1999. - 304 crop.

Восьмий том 15-томного видання Україна крізь віки" присвячений історії Української козацької держави останньої чверті ХУІІ-ХУІІІ сг.

Всім, хто цікавиться історією України.

Керівник видавничого проекту М. Шпаковатий Відповідапьний за випуск С. Павловський

Художнє оформлення, комп'ютерна верстка - дизайн-студія «Коваль»

І5ВМ 966-7217-26-4 ІБВИ 966-7217-14-0 (том 8)

© О. І.Гуржій, Т. В.Чухліб, 1999 © 0.Коваль, Л. Тяпко, дизайн, 1999 © Видавничий дім «Альтернативи», 1999

ВСТУП

Нині виповнилося 350 років від початку Національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького й виникнення козацької держави — Гетьманської' України. Багато поколінь прийшпо на зміну тим славним воїнам, які в далекому XVII ст. виборювали незалежність нашої Батьківщини, розбудовували своєрідну республіку з демократичними формами правління. Вона, мов квітка, розцвіла тоді в оточенні монархічних країн-сусідів на чолі з деспотичними володарями (королями, ханами, султанами, царями).

І Якими ж, власне, були люди, що населяли Гетьманську Україну? В кого вірили, кому корилися, проти чого повставали? Про їхнє життя-буття, вболівання та надії, здобутки і втрати й піде мова в цій книжці.

Дана студія є складовою частиною великої теми "Україна крізь віки" (Історичні події на теренах України впродовж двох тисячоліть християнської ери), а тому, відповідно до загальної структури цієї серії праць, хронологічно охоплює, головно, останню чверть XVII - середину 60-х рр. XVIII ст., тобто, період від завершення Визвольної війни українців 1648-1676 рр. до остаточного скасування гетьманства царським урядом у 1764 р. Щоправда, окремі явища, події, процеси, описані в ній, брали свій початок у попередні роки або ж завершилися дещо пізніше від зазначеного терміну. У зв'язку з цим автори дозволили собі зробити необхідні часові екскурси. Крім того, для повнішого розуміння й кращого висвітлення окресленої проблеми залучено історичні матеріали стосовно всіх основних регіонів України, а не лише території, на яку безпосередньо поширювалося гетьманське правління. По-перше, українські землі, незважаючи на політичний чи адміністративний поділ, мали тісний зв'язок між собою й не могли розвиватися відрубно одна від одної. По-друге, саме такий підхід, на наше переконання, дозволить зробити достатньо широкі порівняння й узагальнення.

Відразу хочемо звернути увагу читача на те, що в історіографії існують різні погляди навіть на існування Української козацької держави. Одні з дослід

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.