Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст - Страница 1

37* ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК


Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст - Страница 1

Заради любові до Вітчизни, заради власної вашої і нащадків ваших честі і користі, об'єднайте всі сили розуму вашого, зміцніть їх патріотичним натхненням і забувши про всі пристрасті та партикулярні користі, подумайте про відновлення колишніх Вітчизни вашої порядків та добробуту.Григорій Політика


Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст - Страница 1

В системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст.1Озацька


Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст - Страница 1

ЯкКнигаКИЇВ
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга»Шевчук В. О.Ш37 Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст.: У 2 кн. — Кн. 1. — К: Грамота, 2007. - 720 с., іл.ІБВК 978-966-349-068-7Книга сучасного українського історика та письменника - цс виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія ХУІ-ХУІІІ ст.—  ББК  63.3(4УКР)45


Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст - Страница 1

ПЕРЕДУХІДДЯ ДО ТЕМИ ПередмоваЦя книга постала спершу як серія статей для журналу «Розбудова держави», який 1992 р. перемістився з діяспори в Україну. Спершу гадалося подати кілька статей, але вони пішли одна за одною і розрослись у книгу, адже було зачеплено вельми важливе й цікаве питання — козацьке державотворення. У 1994 р., на пропозицію Українського радіо, я озвучив «Етюди до історії українського державотворення» і вів по п’ятницях щотижневі передачі від березня по грудень, на ходу матеріял доопрацьовуючи.У 1995 р. київське видавництво «Абрис» видало дослідження окремим виданням. Але робота над поставленою темою в автора не припинилася. У другій половині 90-х років XX ст. до нього звернувся професор Т. Гунчак із США з пропозицією взяти участь у багатотомному виданні «Тисяча років української суспільно-політичної думки» (вийшло у світ у 9-ти томах [14 книгах] у Києві у 2001 р.), де авторові доручено впорядкувати пам’ятки ХУІ-ХУІІІ ст. і написати до них передмови. Було зроблено докладні проспекти, він сам упорядкував т. II у двох книгах, г. III (також у двох книгах) і взяв участь разом із В. Литвиновим в упорядкуванні т. IV, водночас написавши до всіх зазначених томів ґрунтовні передмови.Оскільки напрацьований матеріял прямо поєднувався з виданою передусім «Козацькою державою», автор об’єднав обидві частини, дописавши до даного видання кілька нових розділів, при цьому декілька їх із виданої книги було переформована відт > повідно до нової структури.Козаки. Гравюра з першої пол. XVII ст. (Тут і далі підписи до ілюстрацій подано внизу сторінки).Над історією Козацької держави розмірковувало й вивчало віхи її становлення та буття немало істориків: і об’єктивно, й з ідеологічним передзавзяттям — цей процес почався від козацьких літописців, тривав він і в XX ст., згадати б Д. Бантиша-Камен-ського, М. Маркевича, В. Антоновича, О. Єфименко, М. Грушев-ського, М. Аркаса та інших, які розглядали цю тему чи із заданих позицій (літописці), чи з романтичних, чи народницьких, і часто, багато речей із тьми минулого вийнявши, немало в тому процесі й недобачали та й не завжди розуміли. Докорінний злам в історичному погляді на Козацьку державу бачимо в істориків-держав-ників: В. Лиііинського, І. Крип’якевича (у довоєнному періоді його наукової діяльності), Б. Крупницького, О. Оглоблина та інших, які зупинялися не так на соціально-економічних процесах, як па вивченні самого механізму творення української держави і складнощах цього процесу. Скажу, що пішов цим шляхом і я, будуючи свою систему розмислів про Козацьку державу на матеріялі знаному, але не завжди ретельно прочитаному, зокрема аналізові правово-держави их актів, власне, договорів гетьманів із державами, з якими вони входили в протекціональні чи мілітарні союзи: Польщею, Московщиною, Туреччиною, Кримом, Семигородом, Швецією, — всіма, зрештою, своїми сусідами. Водночас я широко використав той матеріял, який раніше значною мірою ігнорувався, назвемо його літературним. Ще укладаючи антологію «Марсове поле» (К., Кн. І — 1988; Кн. II — 1989), я помітив цікаву рису: давня українська поезія, яку раніше цілком безпідставно вважали схоластичною, має дивовижну, майже ніким не просте-жену вписаність у живе тодішнє життя, зокрема в державотворчі процеси свого народу, тобто відзначається великою актуальністю і часто стає не просто зразком (більше чи менше талановитим) словесного мистецтва, а й документом своєї доби, який приносить часом не лише новий, невідомий за іншими джерелами фактаж, а й подає цілком своєрідне освітлення тих чи інших подій, чим не можна ігнорувати. До речі, ще С. Величко у своєму літописі широко користувався віршами як історичними документами, але після нього ця традиція занепала.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.