Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Русское пограничье с ятвягами и литвой в X—XIII вв - Страница 199

 Ochmanski J. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wie-ku. PoznaA, 1981.

982

 Зверуго Я. Г Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. С. 15.

983

 Трусаў А. А., Соболь В. Е., Здановіч Н. I. Стары замак у Гродне XI-XVIII стст.: Гісторыка-археалагічны нарыс. Мінск, 1993; Гурэвіч Ф. Д. Летапісны Новгородок (старажытнарускі Наваградак). СПб.; Новогрудок, 2003; Мал веская М. В. Керамика западнорусских городов Х-ХІІІ вв. СПб., 2005.

984

 Шваварчык С, А. 1) Да пытання аб летапісных гарадах Панямоння // Краязнаўчыя запіскі. Зборнік артыкулаў памяці Юзафа Ядкоўскага. Гродна, 1990. С. 31-34; 2) Сацыяльна-гістарычная тыпалогія гарадзішч панямоння Х-ХІІІ стст. //Гістарычна-археалагічны зборнік Памяці Міхася Ткачова. Ч. 2. Мінск, 1993. С. 93-108; 3) Вооружение и снаряжение всадника из раскопок Понеманских городищ (Х-ХШ вв.) // ГАЗ. 1994. № 3. С. 190-201; 4) Да пытання аб паходжанні і назве Навагрудка // Наваградскія чытанні. Навагрудак, 1994. Вып. 3. С. 58-61; 5) Беларускае Панямонне ўраннім сярэд-нявеччы (Х-ХШ ст. ст.) // BZH. 1996. № 2 (6). S. 5-21; 6) Да гісторыі назваў населеных пунктаў Гарадзеншчыны // Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры. Вып. 2. Гародня, 1996. С. 19-23; 7) Домостроительство Х-ХІІІ вв. Белорусского Понеманья (по материалам городищ) // ГАЗ. № 10. Мінск, 1996. С. 72-79; 8) Да этнічных працэсаў на Панямонні ў раннім сярэднявеччы. С. 235-245; 9) Беларуска-польскае памежжа у раннім сярэднявеччы (па археалагічных крыніцах) // Наш Радавод. Кн. 8. Гродна; Беласток, 1999 (2000). С. 4-8; 10) Гарадзішча Радагошча — магчымы папярэднік Наваградка. С. 172-173.

985

 Квятковская А. В. Ятвяжские могильники Беларуси (конец XI-XVII вв.). Вильнюс, 1998.

986

 Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. С. 130.

987

 См.: Шваварчык С. А. Да этнічных працэсаў на Панямонні ў раннім сярэднявеччы. С. 235-245.

988

 Насевіч В. Л. 1) Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. Мінск, 1993; 2) Наваградчына ў палітычных падзеях XIII ст. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка На-вагрудскага p-на. Мінск, 1996. С. 57-63.

989

 Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. С. 145-146, 180.

990

 Краўцэвіч А. К. Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага // BZH. Nr. 5. Biafystok, 1996.

991

Briickner A. Metodyka badan starozytniczych // Ateneum. 1900. T. 2 (98). S. 397.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.