Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

“Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький - Страница 67

309

APK. Ar. Sanguszk6w. Papiery. Nr. 479; Ossolineum (Wroclaw), № 444 (стара нумерація за львівським інвентарем); ЛНБ ВР. Ф. 91 Радзимінських, спр. 181/VI-4.4.3.арк. 16;AS.-T. IH.-Lw6w, 1890.-№CCCLIII.-S. 341-342.

310

3,5 Литовская метрика. Книга записей 12 (1522-1529). - Вильнюс, 2001. - С. 539-540.

311

Там само. - С. 540-541.

312

ЛНБ ВР. Ф. Радзимінських, спр. 181/ VI-4, ч. 5, арк. 101.

313

АРК. Аг. Sanguszkow. Раріегу. Nr. 391; AS. - Т. III. - Lwow, 1890. -№ CXCV, CCI. - S. 185-187 (дата запису 3 січня 1519 p.), 193-194 (16 вересня 1519 p.). В королівському затвердженні 16 вересня вказувалося, що його виклопотав сам К. І. Острозький, котрий заявив, що раніше він з кн. Олександром Юрієвичем при житті тещі кн. Семенової Юрієвичової Анастасії Гольшанської вчинив запис, що Олександр “спускає” Острозькому свою частку Степані (в місті та волості), а йому переходили землі Анастасії - Гольшани, Шешоли, Глуське, Романів. Всі ці маєтки потрапили у володіння сина Олександра Павла, згодом єпископа Луцько-Берестейського, котрий і передав ці землі Острозькому.

314

ЛНБ ВР. Ф. 5, on. 1, спр. 11.1802, арк. 15,25; AS.-Т. III.-Lw6w, 1890. -№CCXII.-S. 204.

315

АРК. Аг. Sanguszkow. Раріегу. Nr. 437.

316

Ворончук І. О. Володіння князів Острозьких. - С. 64-65,120-121.

317

АРК. Аг. Sanguszk6w. Раріегу. Nr. 480-481; ЛНБ ВР. Ф. 91 Радзимінських, спр. 181/VI-4, ч. 2, арк. 96, ч. 5, арк. 150; AS. - Т. III. - Lw6w, 1890. -№ CCCLX. - S. 345-348.  ,

318

АРК. Аг. Sanguszkow. Раріегу. Nr. 451.

319

АРК. Аг. Sanguszkow. Раріегу. Nr. 455, 470, 472; ЛНБ ВР. Ф. 5, on. 1, спр. 11.1802, арк. 25 зв.-26; AS. - Т. III. - Lwow, 1890. - № CCLXXXI, СССІІІ. - S. 268-270, 289-291. 18 жовтня 1526 р. ЖигимоткІ підтвердив купівлю К. І. Острозьким у Яна Станіславовича Глібовича, полоцького воєводича, Низголова і надав дозвіл ставити замок, осадити місто, відкрити корчми що мати щопятничні торги, а також брати мито на переправі через р. Улу по 2 гроші з судна. - AS. - Т. III. - Lwow, 1890. -№ СССІХ. - S. 297-299.

320

АРК. Ar. Sanguszkow. Раріегу. №. 461.

321

AS. - Т. III. - Lwow, 1890. - № CCCLXIX. - S. 352-353.

322

Ворончук І. О. Володіння князів Отсрозьких. - С. 64, 122-125. В усіх випадках, де ми не посилаємося на купчі, інформація взята з вказаного тут джерела, як і загальна сума підрахунку витрачених на купівлю грошей.

323

Литовская метрика. Книга записей 12(1522-1529). - Вильнюс, 2001. -

С. 474-475; ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 1, спр. 11.1802, арк. 25-25 зв.

324

ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 1, спр. 11.1802, арк. 26-26 зв.

325

Оригінальні документи про надання Острозькому маєтків збереглися в архіві Сангушків (АРК. Аг. Бап^згкбду. Раріегу, 6, 82, 313, 316, 351, 354, 360, 362-365,370,383,387,392, 395,399,400,405-409,411-415,418-441,444447, 451, 455-461, 467, 470, 472, 479-481, 897, 904, 908, 918 а, 931, 940-944). АгсЫ?ит кьіграі ЬиЬагШуісг6у-8ап§д8гк6у V/ Біатісіе. - Ьуоу, 1887-1892. - Т. 1-4; Литовская метрика. Книга записей 12. - Вильнюс, 2001. - С. 64.

326

АРК. Аг. 8ап§ДБ2к6>у. Раріегу. №. 370.

327

АРК. Аг. 8ап§д8гкоу. Раріегу. №. 397.

328

АРК. Аг. 8ап?Д8гк6у. Раріегу. №. 388.

329

АРК. Аг. Sanguszk6w. Раріегу. №. 406; АБ. - Т. III. - Ь>?0>?, 1890. -№ СХХХІ. - Б. 102-103.

330

АРК. Аг. 8аі^и8гк6у. Раріегу. №. 408; А8. - Т. III. - І^м^, 1890. -№ СХІЛІ. - 8. 112-113.

331

АРК. Ar. Sanguszkow. Раріегу. Nr. 392; AS. - Т. III. - Lwow, 1890. -№CXLII1.-S. 114.

332

Ворончук І. О. Володіння князів Острозьких. - С. 65.

У самому переписі війська від 1 та 8 травня формально К. І. Острозький стоїть на п’ятому місці після єпископів Віденського Яна (мав виставити 236 кінних воїнів), Луцько-Берестейського Павла (122) та Жомоїтського Миколая (79), а також услід за Гаштовтом (466). Фактично ж за кількістю кінних воїнів К. І.Острозький (426) посідав друге місце після Гаштовта. - Литовская метрика. Книга публичных дел 1/523. 1528 г. - Вильнюс, 2006. - С. 22,168.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.