Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

“Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький - Страница 73

433

РосіесЬа У. Кго1оуа Вопа. - Т. 3. - Б. 94.

434

Кетра Т. Огіеіе пхіи Овйт^ккИ. - Тогип, 2003. - Э. 46.

435

У рукописній генеалогії з архіву Радзивілів акцентується на тому, що Тетяна походила з Олельковичів (київського князівського роду) - це мало важливе значення не лише щодо можливих претензій, але й загального місця в середовищі еліт (НАРБ. Ф. 694, оп. 1, спр. 273, арк. 25). Фактично ж у родоводі були “злиті” в одне дві дружини Острозького, і саме друга - Олександра Слуцька мала прямий стосунок до київських Олельковичів - була онукою Михайла Олельковича. Ця помилка показова, оскільки, як побачимо далі, щодо дружин великого гетьмана навіть на рівні поховань (хто з них похований у Києво-Печерському монастирі) існують різні думки. Дехто з генеалогів називає матір’ю Тетяни Анастасію Несвіцьку (Сенютович-Бе-режний В. Родинні зв’язки князів Несвіцьких з князями Острозькими // Український історик. - 1968. -№ 1-4 (17-20). - С. 125-126).

436

AS. - Т. III. - S. 341-342; Ossolineum (Wroclaw), № 444 (стара нумерація за львівським інвентарем); ЛНБ ВР. Ф. 91 Радзимінських, cnp. l81/VI-4, ч. З, арк. 16.

437

AS. - Т. III. - S. 166-169,242-243.

438

AS. - Т. ІП. - Lw6w, 1890. - № CCXLIII. - S. 236-238; ДА Ровенської обл. Ф. 160, on. 1, спр. 34, арк. 55-57. За копією з Лубенського архіву Острозьких текст опублікував JT. M. Романовський (Романовский Л. М. О Константине Ивановиче князе Острожском // Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. - К., 1878. - Т. 2. - С. 208).

Л

439

Zrodla do dziejow polskich / M. Malinowski, A. Przezdziecki. - Т. II. - Wilno, 1844. - T. 2. - S. 424-425; AS. - Т. III. - S. 83-85,242-243. Варто зазначити, що віноне записане через п’ять років після шлюбу.

440

Литовская метрика. Книга записей 12 (1522-1529). - Вильнюс, 2001. -№694.-С. 532.

441

Zrodla do dziejow polskich / M. Malinowski, A. Przezdziecki. - Т. II. - Wilno, 1844. - T. 2. - S. 424-425.

* О. Пшездецький визначає датою народження Іллі 1511 р. на підставі папської диспензиви щодо його одруження з Анною Радзивіл 1523 р. (вказано, що юнаку 12 років). Przezdziecki A. Jagiellonki polskie w XVI wieku. - Т. II. - Krakow, 1868. - S. 44.

442

ЛНБ BP. Ф. 91 Радзимінських, cnp. 181/VI-4, ч. 2, арк. 95 зв.; Przezdziecki A. Jagiellonki polskie w XVI wieku. - Т. II. - Krakow, 1868. - S. 44 (так само 1521 p.). Запис на надгрібку з датою 1531 p., наведений А. Кально-фойським, уважається помилкою друку чи прочитання дати укладачем.

443

ЛНБ ВР. Ф. Радзимінськ. 181 /VI -4, ч. З, арк. 244.

444

ЛНБ ВР. Ф. Радзимінськ. 181/VI - 4, ч. 5, арк. 101.

445

Виленский археографический сборник. Т. 10. С.29, 261,330-337.

446

АБ. - Т. III. - Б. 236-238.

447

АБ. - Т. III. - Б. 377-380.

* Як засвідчує Леон Божаволя-Романовський, у листі короля до Іллі Острозького 1530 р. (Литовська метрика, кн. 202, арк. 111), де наказується віддати мачусі викрадену скарбницю і тестамент покійного гетьмана та повернути замок (Турів), княгиня-вдова названа Геленою (ЛНБ ВР. Ф. Рад-зимінських. 181 /VI - 4, ч. З, арк. 244), хоча водночас у листах короля та усіх офіційних документах вона фігурує під іменем Олександра.

448

Przezdziecki A. Jagiellonki polskie w XVI wieku. - Т. II. - Krakow, 1868. - S. 45.

449

Zrodla do dziejow polskich / M. Malinowski, A. Przezdziecki. - Т. II. - Wilno, 1844. - T. 2. - S. 425-428.

450

Zrzodla do dziej6w polskich. - Wilno, 1844. - T. 2. - S. 427-429.

451

A3P. - T. 2. - № 157. - C. 191-192; ЛНБ BP. Ф. 5, on. 1, спр. 11.1802, арк. 8 зв.

452

Там само.

453

Zrodla do dziejow polskich / M. Malinowski, A. Przezdziecki. - Т. II. - Wilno, 1844. - S. 425-428; Przezdziecki A. Jagiellonki polskie w XVI wieku.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.