Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Історія Українського козацтва2 Страница - 1

Історія Українського козацтва2  Страница - 1


Історія Українського козацтва2  Страница - 1

ІСТОРІЯУКРАЇНСЬКОГОКОЗАЦТВАНАРИСИУДВОХТОМАХІсторія Українського козацтва2  Страница - 1

^  -г -  •>  ,т '/  ¦.  ,,  г>  Г  :Тчи тип іі  Ук/міи«озацщво / ул/  ніїнсьна І><><)...І (і поняття здавна були в одному асоціативному ряду.І це не випадково. Адже через історію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу. На певному етапі історичної еволюції саме козацтво відбивало загальні тенденції та закономірності розвитку українців як окремої спільноти, окремої нації.Історія Українського козацтва2  Страница - 1
Історія Українського козацтва2  Страница - 1
Історія Українського козацтва2  Страница - 1

КиївВидавничий дім«Києво-МогилянсіАкадемія»Розділ 11 Етнічні та етнокультурні аспекти феномена українського козацтваРозділ 12 Православна традиція Війська ЗапорозькогоРоздії 13 Козацьке право і судочинствоРозділ 14 Геральдичні традиції українського козацтваРозділ 15 Українське козацтво і західноєвропейський світРозділ 16 Козацьке історіописанняРозділ 17 Козацтво в системах Російської і Турецької імперійРозділ 18 Созацьке військо на КубаніРозділ 19 «Вільне козацтво» в Українській революції 1917-1921 рр.Розділ 20 Увічнення пам’яті про козацьку добу в УРСР. наше українське козацтвоРозділ 21 Козакознавчі студії і українській історіографіїРозділ 22 Писемні джерела з історії українського козацтва^АЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА


Історія Українського козацтва2  Страница - 1

ІІ1ІК 63.3(4УКР)4 1-90Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворнидького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького Історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейсько.^' світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.Редакційна колегія:В. А. Смолій-докт. іст. наук, академік НАНУ (відповідальний редактор); О. А. Бачинська - докт. іст, наук; А. О. Гурбик - канд. іст. наук;О. /. Гуржій - докт. іст. наук; С. А. Леп 'явко - докт. іст. наук;В. М. Мотях - канд. іст. наук (відповідальний секретар);Ю. А. Мицик - докт. іст. наук; В. С. Спшпанков~ докт. іст. наук;Т. В. Чухліб - канд. іст. наук (заст. відповідального редактора);В. О. ІЦербак - докт. іст. наукАвторський колектив другого тому:A. М. Аврамєнко, В. Г. Балушок, О. А. Бакинська, А. М. Бовгиря,B. Ф. Верстюк, А. О. Іурбик, О. О. Демиденко, В. В. Задунайський,О. В. Кресін, О. С. Кузьмук, В. М. Матях, Ю. А. Мицик,Д. С. Наливайко, О, А. Однороженко, О. К. Струкевич, Б. Є. Фролов,В. К. Чумаченко, Т. В. ЧухлібВипуіцепо на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга»'О Колектив аиторш, Й007¦ч О* і. іііов С), Я., чд<м>п< оформ’іешіи, 2()(ІНІІЇЧІ ‘НІІІЬІН МИ МУ і! І.)" Ниааниіімми їїм КіІМіО Мої И'ОПК І, ь.1


Історія Українського козацтва2  Страница - 1

* тЇй11.1. Рання козацька етнокультура11.2. Особливості козацьких звичаїв та обрядів11.3. Трансформації в етнічному житті української спільноти, пов’язані з козацтвом11.4. Від етнічного самоусвідомленняДо захисту національних інтересів11.1.Рання козацька етнокультура

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •