Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Хрестоматія з архівознавства Страница - 1

Хрестоматія


Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавстваХрестоматіяЗ архівознавства


Хрестоматія з архівознавства Страница - 1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладівКиїв


Хрестоматія з архівознавства Страница - 1

Видавничий дім «КМ Академія» 2003Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника «Архівознавство» (К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002). Видання містить текст Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», нормативні акти, методичні рекомендації з питань діяльності архівних установ, наукові статті, присвячені ключовим проблемам архівознавства.Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників архівних установ та всіх, хто цікавиться проблемами української культури.Упорядники Г. В. Боряк, доктор історичних наук,1. Б. Матяш, доктор історичних наук,Р. Я. Пиріг, доктор історичних наукНауковий редактор І. Б. Матяш, доктор історичних наукРецензенти І. Н. Войцехівська, доктор історичних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);Г. Д Казьмирчук, доктор історичних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 14/18.2-516 від 14.03.2003 р.Ухвалено до друку Вченою радою Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. Протокол № 2 від 14 квітня 2003 р.О Г. В. Боряк, 1. Б. Матяш,Р. Я. Пиріг. Упорядкування, 2003 ІвВХ 966-518-215-3  С  Видавничий  дім  «КМ  Академія»,  2003ЗМІСТПередмова (Ірина Матяш) .................................. 7Розділ 1. Архівознавство як наукаВеретенников В. І. Архівознавство........................ 15Романовський В. О. Що таке архівознавство................ 22Стрельський В. І. Архівознавство......................... 27Арламовський Казімєж. Архівістика, її сутність та визначення...  27Калакура Я. С. Архівознавство: наука чи система науковихЗнань?................................................ 35Автократов В. М. Схема зв’язків архівознавства з іншими дисциплінами............................................. 45Старостін Є. В. Джерелознавство й архівознавство: граніВзаємодії.............................................. 51Хорхордіна Т. І. Від архівознавства до архівософії? До постановки питання............................................ 59Завдання для самопідготовки............................... 66Рекомендована література................................. 66Розділ 2. Архівна система та система архівних установПоложення про Державний комітет архівів України........ 68Положення про Центральний державний архів вищих органівВлади і управління України............................. 75Положення про Центральний державний архів громадськихОб’єднань України..................................... 80Положення про Центральний державний історичний архівУкраїни, м. Київ...................................... 86Положення про Центральний державний історичний архівУкраїни, м. Львів...................................... 92

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •