Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Як і коли почала формуватися українська нація - Страница 37

252601 Київ 4, вул. Репіна, З

Львівська обласна книжкова друкарня. 290000 Львів, вул. Стефаника, 11.

НОВА КНИЖКА ВИДАВНИЦТВА «НАУКОВА ДУМКА»

Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. 1991. — 20 арк. — 4 крб. ЗО к„

«Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича є цінним історичним джерелом і пам’яткою української історіографії. Це одна з перших узагальнюючих праць з історії України (від найдавніших часів до 1673 р.). розрахованих на широке коло читачів. «Хроніка» складається з трьох частин: «Хроніка про Русь» (1672), «Хроніка про початок і назву Литви» (1673), «Хроніка про землю Польську» (1673). У першій її частині висвітлюється історія стародавньої Русі, у 2-й та 3-й — історія України XIV — XVII ст. на тлі історії Литви і Польщі. Для істориків, філологів, кодикологів, усіх зацікавлених історією рідної культури.

Попередні замовлення на цю книжку приймає книгарня видавництва «Наукова думка» (252001 Київ 1, вул. Кірова, 4), яка висилає літературу іногороднім замовникам післяплатою.

1

В історичних матеріалах, які досліджуються у цій праці, населення згаданих територій зафіксоване під офіційною назвою «малороси».

2

Побори натурою чи грошима на утримання російського війська.

3

Щодо інших земель південно-західної Русі, то вони також відіграли свою роль у збереженні самобутніх політичних традицій часів Київської Русі.

1 Енгельс Ф. Про розклад феодалізму і виникнення національних держав//Маркс К-, Енгельс Ф. Твори. — Т. 21. — С. 392.

4

Республіка, на нашу думку, це форма державного устрою або безпосередньо самої держави, де верховні органи влади обираються на певний термін у тому чи іншому порядку. При цьому варто наголосити: республіка як певна форма організації найвищої державної влади ще не визначає соціальної суті держави. Остання залежить від типу виробничих відносин, які панують у даній країні.

1 Архив Маркса и Энгельса. — М., 1946. — Т. 8. — С. 154.

5

Офіційно українська держава називалась Військо Запорозьке. Вживались також терміни Русь і Князівство Руське, Велике князівство Руське.

6

Воєвода Путивля, який був попередником Ф. Хілкова.

7

Тобто: Нарву.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.